Хяналтын зөвлөлийн гишүүд

ЖАЙКА-ын Сургалт Төгсөгчдийн Холбооны Хяналтын Зөвлөлийн гишүүд
1 Э.Ууганцэцэг Хяналтын зөвлөлийн гишүүн МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдалын Үндэсний Лавлагаа лабораторийн Эрүүл ахуйн, хими хор судлалын хяналтын лабораторийн шинжээч-хор судлаач
2 Б.Ганбат Хяналтын зөвлөлийн гишүүн Шидэт Гэрэгэ ХХК, Захирал
3 М.Амараа Хяналтын зөвлөлийн гишүүн Байгаль орчин, Хөгжил, Эмэгтэйчүүд төвийн Ерөнхий захирал