Онцгой Байдлын Ерөнхий Газартай хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнгийн танилцуулга нэвтрүүлэг

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага ЖАЙКА-ын Онцгой Байдлын Ерөнхий Газартай хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнгийн танилцуулга нэвтрүүлгийг толилуулж байна.... read more