Төгсөгчдийн холбооны гишүүн болсноор ГИШҮҮН бүрт бий болох давуу талууд:

  1. Монгол-Японы хамтын ажиллагааны болон ЖАЙКА-ын Монгол улсад хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагааны  талаарх мэдээллийг авах
  2. Япон улсад суралцсан туршлагаа түгээхэд дэмжлэх үзүүлэх зорилготой Follow up сургалт семинарын санхүүгийн дэмжлэг авах,
  3. Сурсан, мэдсэнээ бусадтайгаа хуваалцах Шилдэг туршлага шалгаруулалтанд оролцох,
  4. Олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох,
  5. Гишүүд хоорондын танилцах, хамтран ажиллах боломжийг бий болгох