>“Жайка Сургалт Төгсөгчдийн Холбоо”-ны Жил бүрийн 3 сард тухайн санхүүгийн жилийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлангаа бүх гишүүдийн хурлаар танилцуулдаг уламжлалтай. Мөн ирэх онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө бүх гишүүдээр хэлэлцүүлж тэдний санал бодлыг тусгаж ажилладаг.
Энэ жилийн Бүх гишүүдийн хурал нь 2015 оны 03сарын 19-нд Кемпински Хаан Палас зочид буудал , Алтай хурлын зааланд боллоо.
Хуралд Жайка-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга Sato Mutsumi, Холбооны Тэргүүн Ц.Оюунбаатар, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Л.Дондог, удирдах зөвлөлийн гишүүн М.Тодбилэг, Т.Золбоот, Р.Энхтуул, Я.Аюушжав Д.Долгорсүрэн, Б.Осоргарав, Жайка-гийн сургалт хариуцсан ажилтан Х. Түвшин-Од, холбооны зохицуулагч Ч.Мөнх-Эрдэнэ, сургалт төгсөгчдийн төлөөлөлөөс нийт 70 гаруй хүн оролцлоо.
IMG_0164

IMG_0166

IMG_0172

IMG_0162

IMG_0174

IMG_0175

IMG_0177

IMG_0180

IMG_0183

IMG_0185

IMG_0187

Хурал доорхи хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан.
Хөтөлбөр
15:40-
16:00 Бүртгэл

16:20-
16:40 Нээлт ажиллагаа
JAAM-ын холбооны тэргүүн Ц.Оюунбаатар
Жайка-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар Sato Mutsumi
16:40-
17:00 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан JAAM-ын холбооны тэргүүн Ц.Оюунбаатар

17:10-
17:10 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө JAAM-ын холбооны нарийн бичгийн дарга Л.Дондог
17:10-17:25 Боловсрол салбар Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтсийн Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Шинэ-баяр(2008онд Жайкагийн шугамаар Сургуулийн өмнөх боловсрол сургалтанд хамрагдсан)
17:25-17:35 Эрүүл Мэндийн салбар Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг, Сувилахуйн албаны дарга Д.Нямсүрэн (JICA Group Training Course of Nursing Management B, 2010)
17:35-17:50 Хөдөө аж ахуй салбар Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн дэд профессор Ч. Цэнд-Аюуш : “Popularization of Mongolia’s Intellectual Resources- The Development of New Lactic Acid Bacterium”, 2006
Хүнсний аюулгүй байдал – МХЕГ-н Хүнсний Аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Эрүүл ахуй нян судлалын лаборатори Д.Сайнжаргал Mycotoxin Inspection for Food Safety 2013
17:50-18:05 “GoodPractice” шалгаруулалтын талаар УЗ-ийн гишүүн Т.Золбоот
18:05-
18:15 Өргөмжлөл гардуулах ёслол JAAM-ын холбооны тэргүүн Ц.Оюунбаатар
Жайка-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар Sato Mutsumi
18:15-
18:40 Асуулт хариулт, санал шүүмжлэл Бүх оролцогсод
18:40-
19:30 Хүлээн авалт , хаалт

IMG_0192

IMG_0193

IMG_0195

IMG_0196

IMG_0197

IMG_0198

IMG_0200

IMG_0201

IMG_0203

IMG_0204

IMG_0205