Сургалт төгсөгчидөө

ЖАЙКА-ийн Сургалт Төгсөгчдийн Холбооноос эрхлэн гаргадаг 2 сар тутмын сонины 2015оны 4-р сарын дугаар таны гар дээр очиж байна.
Та бүхэн уншиж танилцана уу.
Холбооны сонин дугаар 14 –