Бүх гишүүдийн хурал, хүлээн авалтын урилга. Оролцох хүмүүс доорх линкээр орж бүртгүүлнэ үү.
БҮРТГҮҮЛЭХ

j