Сургалт төгсөгчидөө

ЖАЙКА-ийн Сургалт Төгсөгчиддөө зориулан гаргадаг цахим сонин дугаар 10
(2015оны 3-р сарын дугаар ) таны гар дээр очиж байна.
Та бүхэн уншиж танилцана уу.