ЗОРИЛГО

  • Төгсөгчдийг мэдлэг туршлагаа өөрийн орны хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор түгээн дэлгэрүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх,
  • Монгол-Японы хоорондох соёлын болон техникийн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх,
  • Гишүүд хоорондын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх, мэдээлэл солилцох боломжыг хангаж туслах,

ХОЛБООНЫ ГИШҮҮҮНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ

  • Гишүүүн нь холбооны Бүх гишүүдийн хуралд оролцох, сонгох, удирдах зөвлөлд сонгогдох эрхтэй.
  • Холбооны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалтай танилцах эрхтэй.
  • Холбооны үйл ажиллагаанд идэвх, санааачлагатай оролцох үүрэгтэй.
  • Холбооны дүрмийг чанд биелүүлнэ.
  • Холбоонд гишүүнээр элсэхдээ тухайн үед гүйцэтгэж байгаа ажил үүргийн талаар бүрэн бөгөөд үнэн зөв мэдээлэл бүхий өргөдөл Удирдах зөвлөлд гаргана.