Жайка-ийн сургалт төгсөгчдөө

Жайка-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон Жайка-ийн сургалт төгсөгчдийн холбоо (JAAM) хамтран сургалт төгсөгчдөөсөө Жайка-ийн сургалтаар олж авсан мэдлэгт үндэслэн бодитоор хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр болон эрдмийн ажлын үр дүн, амжилтаасаа хуваалцана уу.good practice

Та бүхнээс хүлээж авсан мэдээлэлд үндэслэн оны эцэст онцгой шилдэг гэж үнэлэгдсэн бүтээлийг шалгаруулан, сэтгүүл гаргах бөгөөд ирэх жилийн 3 сард Жайка-ийн сургалт төгсөгчдийн холбооны бүх гишүүдийн хурал дээр урамшуулан шагнах болно.

Оролцохын тулд: Хавсралт материалын асуултын дагуу дэлгэрэнгүй хариулж бичих.

 

Санал хүлээж авах хугацаа: 11 сарын 10 ~12 сарын 10 өдөр хүртэл

Зохион байгуулагч:    Жайка-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн Газар, Жайка-ийн Сургалт төгсөгчдийн холбоо

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бодь тауэр, 7-р давхар, Жайка-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн Газар

Утас:  325 939, 311 329, 99158855

И-мэйл:  jicamg-alumni@jica.go.jp

Вэб сайт: www.jaam.mn, https://www.facebook.com/JICAAlumniMongolia