ЖАЙКА-ын сургалтанд оролцсон бүх хүнд холбооны гишүүнчлэл нээлттэй байна.

Дараах алхамын дагуу бүртгүүлэн, гишүүнээр элсэнэ үү.

Алхам нэг.

Элсэлтийн хураамж болох 10,000 төгрөгийг тус холбооны Улаанбаатар хотын

Банк 2600014462 тоот дансанд шүлжүүлэх

Алхам хоёр.

Доорх гишүүнчлэлийн анкетийг бөглөж, jicamg-alumni@jica.go.jp и-мэйл хаяг

руу явуулах

ЭЛСЭЛТИЙН МАЯГТ ТАТАЖ АВАХ