Жайка-ын төгсөгчдийн холбооны гишүүд сурсан мэдсэнээ бусдад

Жайка-ын төгсөгчдийн холбооны гишүүд сурсан мэдсэнээ бусдад

Япон, Монгол хүүхдүүдийн нөхөрлөл-Тоглоом солилцох хөтөлбөр Ховд аймгийн Боловсрол, Соёлын газрын мэргэжилтэн Д. Батнасан миний бие 2014 оны 9 дүгээр сард Япон улсын JICA олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр Японд зохион байгуулагдсан “Алслагсдан болон тусгаарлагдсан...