ЖАЙКА-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон ЖАЙКА-ын Сургалт төгсөгчдийн холбоо (JAAM)хамтран сургалт төгсөгчдийнхөө сургалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, сургалтын хүрээнд төлөвлөж байсан үйл ажиллагааны биелэлтэнд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой “Follow up” сургалт семинар зохион байгуулах төслийн саналыг та бүхнээс хүлээн авсан билээ. Идэвхтэй оролцсон нийт гишүүддээ маш их баярлалаа.
Нийт 20 гаруй санал ирснээс дараах 5 салбарт 5 сургалт семинарыг дэмжин, санхүүжүүлэхээр боллоо.

Negdsen dun